Over Verbeterdebuurt

Verbeterdebuurt is hét meldingsplatform voor de openbare ruimte waar iedereen aan kan meedoen. Verbeterdebuurt verlaagt de drempel voor het melden van problemen én ideeën voor je buurt. Zo kun jij samen met je buurt de leefomgeving helpen verbeteren. 

Met Verbeterdebuurt kun je problemen (meldingen openbare ruimte) doorgeven aan de gemeente. Denk hierbij aan kapot straatmeubilair en verlichting, vervuiling, vandalisme, onveilige verkeersituaties, maar ook overlast door bijvoorbeeld hondenpoep.

Bovendien kun je Verbeterdebuurt gebruiken om zelf een idee te beginnen en samen met buurtgenoten hiermee aan de slag gaan. Denk aan het aanleggen van een buurtmoestuin, een sportveldje of de organisatie van buurtmaaltijd. 

Hoe je ook wilt bijdragen aan buurtverbetering, stichting Verbeterdebuurt maakt het mogelijk om je ideeën en problemen zichtbaar te maken, te delen, met elkaar in gesprek te gaan en op de hoogte te blijven van de voortgang.

Verbeterdebuurt is in 2009 van start gegaan en verwerkt 10.000 meldingen per jaar. Ongeveer 75% van alle Nederlandse gemeenten doet actief mee aan Verbeterdebuurt. Heb je meer vragen over Verbeterdebuurt? Kijk dan hier en check of jouw antwoord er tussen staat. 

Verbeterdebuurt wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de volgende partijen: